Esittelemme tällä sivulla vuoden tuotekehityksen hedelmiä.

Valmistuneita Pro-palveluita ja niiden tukisivustoja

Pro Työlupajärjestelmä 

 

Teimme Pro Tulityöstä laajemman version ja sen nimeksi tuli Pro Työlupajärjestelmä. Se on erityisesti rakennustyömaille ja teollisuuden kunnossapitotöihin suunniteltu palvelu, jonka avulla voi tehdä työlupia, niihin liittyviä turvallisuussuunnitelmia sekä riskien arviointeja. Asiakkaiden pyynnöstä ja ideoimana siihen on lisätty paljon hyödyllisiä lomakkeita pää- tai aliurakoitsijana toimivalle yritykselle.

Tutustu mitä kaikkea sillä voi tehdä ja yllätyt!

www.tyolupakaytanto.fi

www.tyolupakaytanto.fi/tyolupajarjestelma

 

Pro Omavalvonta

Omavalvonta koskee monia organisaatiota ja sen dokumentaatiota on perinteisesti tehty kynällä ja paperilla ja/tai word-/excel-tiedostoilla. Pro Omavalvonnalla voi ylläpitää terveydenhuollon, sosiaalipalveluiden, varhaiskasvatuksen, tietosuojan ja elintarviketurvallisuuden omavalvontasuunnitelmia tietokantapohjaisella järjestelmällä, jossa on mukana paljon muitakin hyödyllisiä lomakkeita ja työkaluja. Palvelusta julkaistaan syksyn aikana laajempi versio, jolla on mahdollista korvata em. vanhanaikaiset paperit ja tiedostot sähköisillä ilmoituslomakkeilla ja nykyaikaisella laiterekisterillä. Mobiilisti tai tietokoneella, kuten haluatte.

Sähköinen omavalvonta on houkutteleva ja turvallinen vaihtoehto vanhanaikaiselle kynä ja paperi -menetelmälle.

www.omavalvonta.eu

www.omavalvontasuunnitelma.eu

 

Pro Vastuullisuus

Yritysvastuun merkitys kasvaa koko ajan ja vuonna 2022 monelle pk-yritykselle saattaa tulla yllätyksenä whistleblowing-direktiivi sekä siihen liittyvä kansallinen lainsäädäntö. Yli 50 henkeä työllistävien yritysten on avattava henkilöstölle, asiakkaille ja yhteistyökumppaneille ns. whistleblowing-kanava, jonka kautta kuka tahansa voi tehdä nimettömän ilmoituksen yrityksen toiminnassa havaitsemistaan puutteista tai väärinkäytöksistä. Suosittelemme tutustumaan asiaan jo hyvissä ajoin julkaisemillamme sivustoilla. Uuden lakisääteisen velvoitteen voi ratkaista helposti Pro Vastuullisuudella.

Kaikki vastuullisen pk-yrityksen työkalut samassa palvelussa.

www.vastuullisuus.pro

www.vastuullisuusraportti.com

www.codeofconduct.pro

www.whistleblowing.pro

www.whistleblower.fi

 

Pro Marjatila

Viime vuosien aikana on uutisoitu eri medioissa marjatilojen kausityöntekijöihin ja koronaviruksen aiheuttamiin matkustusrajoituksiin liittyvistä ongelmista. Marjatilat ovat yksi suurimmista ulkomaalaisten työntekijöiden työllistäjistä Suomessa (n. 16.000 / vuosi) ja marjanpoimijoiden työturvallisuus ja perehdyttäminen on lakisääteisesti työnantajan eli tilojen vastuulla. Useiden kymmenien poimijoiden perehdyttäminen ja työnopastus vie tilalla paljon aikaa ja on kömpelöä perinteisillä menetelmillä ja ”viittomakielellä”. Pro Marjatilan avulla tilan isäntäväki tai esimiehet voivat tehdä sähköisen perehdytysmateriaalin viidellä kielellä valmiilla lomakkeilla ja käsikirjoituksella.

Palvelulla voi tehdä paljon muutakin hyödyllistä, joten siihen kannattaa tutustua palvelun kotisivuilla osoitteessa:

www.promarjatila.fi

 

Pro Maatila

Suomessa on paljon erilaisia maatiloja, jotka poikkeavat marjanviljelyyn erikoistuneista tiloista ja siksi halusimme tehdä heille oma version Pro Marjatilasta. Uusi Pro Maatila -palvelu keskittyy aluksi työturvallisuuteen, mutta siihen on tarkoitus lisätä myös muita toivottuja työkaluja ja lomakepohjia. Meillä on jo asiakkaana viljelijöitä ja heiltä on tullut hyvää palautetta ja ideoita, jonka pohjalta palvelua kehitetään. Maatalous on erittäin tapaturmaherkkä toimiala, koska tiloilla käytetään paljon koneita ja laitteita sekä mm. kemikaaleja. Tilakoon kasvaessa tiloilla on koko ajan enemmän ja enemmän vierasta työvoimaa ja ulkolaisia työntekijöitä.

Parasta tuotekehitystä asiakaspalautteen ja hyvien ideoiden avulla!

www.suomalainenmaatila.fi

 

Pro Varautuminen

Koronapandemia ja vastaavat vakavat häiriötilanteet edellyttävät mm. terveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden toimintayksiköiltä sekä maatiloilta varautumissuunnitelman tekemistä. Kaikkien muidenkin pk-yrityksien, toimialasta riippumatta, kannattaa ylläpitää riittävää varautumisen tasoa yrityksen liiketoiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi. Pro Varautumisen avulla on helppoa arvioida monia erilaisia riskejä ja tehdä valmiilla pohjalla ja ohjeilla hyvä suunnitelma pahemman varalle. Kukaan meistä ei tiedä kuinka kauan Covid-19 kiusaa meitä, puhumattakaan kuinka tilanne kehittyy tulevina vuosina.

Hyvän varautumissuunnitelman pohdintaan ei kannata tuhlata kallista omaa aikaa, koska olemme tehneet valmiin paketin kohtuulliseen hintaan!

www.varautumissuunnitelma.fi

www.epidemia.pro

www.pandemia.pro

www.finanssikriisi.fi

www.koronaviruscovid-19.fi

 


Uusin palvelumme on nimeltään Pro HSEQ

Pro HSEQ on pilvipalvelu, johon on koottu yhteen ja samaan järjestelmään kattavasti arvioitavia HSEQ-asioita. Se on suunniteltu erityisesti niille pk-yrityksille, jotka haluavat kehittää toimintaansa ja tehdä itsestään luotettavan ja houkuttelevan yhteistyökumppanin. Tilaajien vaatimukset toimittajille/alihankkijoille ovat kasvaneet ja palvelutoimittajilta edellytetään parempaa työturvallisuutta, ympäristöasioiden huomiointia, toiminnan laatua ja yritysvastuuta. Toimittajan on helppo aloittaa oman tilanteen arviointi Pro HSEQ:n valmiilla lomakkeilla. Itsearvioinnin jälkeen toimintaa korjaavien / kehitystoimien tekeminen on luonnollisesti huomattavasti helpompaa.

Katso mitä kaikkea Pro HSEQ:lla voi arvioida, suunnitella ja kehittää:

 • Alihankkijan / toimittajan ympäristövastuullisuus
 • Alihankkijan / toimittajan työturvallisuus
 • Asiakaspalautteet ja niiden käsittely
 • Asiakastyytyväisyys
 • Ensiapuvalmiudet
 • Esimiesten ja henkilöstön työturvallisuuskoulutus
 • Henkilöstön palkitseminen
 • HSEQ - Laatumittarit
 • Johtamis-, toiminta- ja laadunhallintajärjestelmät
 • Johtoryhmätyöskentely 
 • Jätehuolto ja jätteiden lajittelu
 • Kemikaaliturvallisuus
 • Koulutuksen ja osaamisen kehittäminen
 • Lainsäädännön seuraaminen
 • Omavalvonta
 • Paloturvallisuus ja pelastussuunnittelu
 • Poikkeamahallinta - Laatu, ympäristö- ja työturvallisuuspoikkeamat
 • Pätevyydet ja osaaminen
 • Riskienhallinta
 • Tapaturma- ja sairauspoissaolot
 • Tapaturmat ja vaaratilanteet sekä niiden käsittely
 • Tietosuoja ja -turva 
 • Tulityöt
 • Työaikakirjanpito
 • Työhön perehdyttäminen ja opastaminen
 • Työmenetelmät ja teknologiat
 • Työsuojelun yhteistoiminta
 • Työsuojelupäällikkö ja hänen velvollisuudet
 • Työsuojeluvaltuutettu ja toimintaedellytykset
 • Työterveyshuolto
 • Työturvallisuuden järjestelmällinen kehittäminen
 • Työvälineet ja työskentelytilat
 • Vaaralliset työt ja työlupakäytännöt
 • Vakuutusturva
 • Varautuminen häiriötilanteisiin
 • Yhteistyökumppanit
 • Yrityksen henkilöstön ja vastuuhenkilöiden tehtävä- ja vastuualuekuvaukset (HSEQ)
 • Yrityksen strateginen suunnittelu
 • Yrityksen toimintaperiaatteet
 • Yrityksen ympäristövaikutukset ja niiden vähentäminen
 • Yritysvastuu

Löydä hyödyllistä lisätietoa salaperäisestä kirjainyhdistelmästä HSEQ ja kehity alihankkijana / toimittajana:

www.hseq-jarjestelma.fi

www.alihankinta.pro

www.tyoturvallisuuskoulutus.pro

www.hseq-koulutus.fi

Sähköiset toiminta- ja työohjeet

Olemme kehittäneet uudet toiminta- ja työohjeiden lomakepohjat asiakkaiden toiveiden pohjalta. Nämä helppokäyttöiset työkalut julkaistaan ilman lisäveloitusta olemassa olevaan Pro Laadunhallintaan sekä hetken kuluttua julkaistavaan Pro Perehdytykseen. Ohjeita on mahdollista tehdä laadunhallinta-, toiminta- sekä uuteen perehdytysjärjestelmään eri yksiköille tai tarkemmin rajatuille työntekijä-/henkilöstöryhmille rajattomasti. Lomakkeet toimivat kaikilla yleisimmillä laitteilla ja nykyaikaisilla selaimilla. Käytännössä esimerkiksi huoltomies tai autonkuljettaja voi tarkistaa työnantajan tai päämiehen toimintaohjeet työmaalla tai liikenteessä omalla puhelimella tai tabletilla. Ohjeen sisältö voi koostua tarpeen mukaan kirjoitetuista ohjeista, valokuvista, videoista sekä PDF-liitteistä. Käyttömahdollisuuksia hyville ohjeille on varmasti kaikilla toimialoilla vaikka kuinka paljon (mm. elintarviketeollisuus, rakentaminen, puhtaanapito, teollisuuden kunnossapito, kiinteistöhuolto, maatalous, sosiaali- ja terveydenhuolto)

Esimerkki työnjohdon tekemästä toimintaohjeesta kuorman asianmukaisesta sijoittamisesta peräkärryyn:

 

www.laadunhallintajarjestelma.fi

www.toimintajarjestelma.com

Pro Riskienhallinnan dashboard

Pro Riskienhallinta on todennäköisesti markkinoiden laajin ja kustannustehokkain sähköinen riskienhallintatyökalu, joka pitää sisällään yli 15 eri riskilajia ja noin 90 erilaista tarkistuslistaa, joissa on yli 2 500 arvioitavaa kysymystä tai asiaa. Palvelu on suunniteltu kaikille organisaatioille sopivaksi ja siinä on mukana myös 12 englanninkielistä listaa. Kehitämme kaikkia palveluita tasapuolisesti ja nyt julkaistaan riskienhallinnasta vastaavalle henkilölle ns. dashboard, jonka avulla hän pystyy silmäilemään helposti kaikkia yksiköitä ja eri arviointien valmiusastetta. Jos toimipaikkoja on paljon ja arviointeja yhtä aikaa työn alla useita, niiden seuraaminen voi muodostua hankalaksi. Uuden laajennuksen avulla yrittäjä, toimitusjohtaja tai laatu-/riskipäällikkö voi seurata reaaliaikaisesti kaikkia yhtä aikaa ja muistuttaa keskeneräisistä arvioinneista niiden vastuuhenkilöitä määräpäivän lähestyessä. Lisäksi dashboardia on helppo hyödyntää myös hallitustyöskentelyssä riskienhallinnan ja päätöksenteon tukena.

Jos teillä on käytössä jo jokin muu Pro-palvelu ja sen mukana tulee riskien arviointeja, Pro Riskienhallinta näyttää myös niiden tiedot. Pystytte seuraamaan helposti mm. kaikkien toimipaikkojen tai osastojen työturvallisuuden riskien arviointien edistymistä (Pro Työturva).

Ohessa havainnollisia kuvakaappauksia. Ottakaa reippaasti yhteyttä, jos olette kiinnostuneita kuulemaan lisää tai haluatte nähdä demon.

 

www.riskienhallinta.org

www.riskienarviointi.com

Pro Omavalvonnan uudet omavalvontasuunnitelmalomakkeet

Olemme päivittäneet Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelman uusimman version palveluumme (Valvira 9/2020). Vanhoja word-dokumenttien sisältöjä on helppoa hyödyntää soveltuvin osin uutta suunnitelmaa tehtäessä.

Myös Tietoturvan ja tietosuojan omavalvontasuunnitelma on uudistettu uusimpaan versioon (THL 2/2020). Omavalvontasuunnitelman mallipohja tukee erityisesti yksityisiä pieniä sote-palveluntuottajia tietoturvallisuuden ja tietosuojan suunnittelussa. Palveluntuottaja pystyy mallipohjan avulla huomioimaan ja suunnittelemaan olennaiset tietosuojan, tietoturvallisuuden ja tietojärjestelmien käytön asiat. 

Julkaisemme lisäksi Varhaiskasvatuksen omavalvontasuunnitelman uuden, heille suunnitellun lomakepohjan heti sen valmistuttua.

Hyvä omavalvontasuunnitelma on olennainen osa erinomaista perehdytysmateriaalia yhdessä riskien arviointien, kattavan pelastussuunnitelman ja varautumissuunnitelman kanssa. Muun muassa koronaviruksen aiheuttaman häiriötilanteen aikana suunnitelmia on tarkistettava vallitsevan tilanteen mukaan ja koko henkilöstöä koulutettava viranomaisten ohjeiden mukaisesti.

Pro Omavalvonta -pilvipalvelun ominaisuuksia

Perusversio

 • käyttäjätunnusten ja -oikeuksien hallinta
 • organisaation yksiköiden hakemistopuurakenne
 • yksityisen terveydenhuollon omavalvontasuunnitelma
 • sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma
 • varhaiskasvatuksen omavalvontasuunnitelma (tulossa)
 • elintarviketurvallisuuden omavalvontasuunnitelma
 • tietosuojan omavalvontasuunnitelma
 • lääkehoitosuunnitelma
 • lääkehoidon riskien arviointi
 • potilasturvallisuussuunnitelma
 • potilasturvallisuussuunnitelman riskien arviointi
 • terveydenhuollon laitteiden riskien arviointi (laki)
 • työturvallisuuden vaaratilanteiden ja läheltä piti -tilanteiden ilmoittaminen
 • ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus
 • potilaan tai läheisen palaute
 • tietoturvapoikkeaman ilmoituslomake
 • organisaation yleinen uhka- ja väkivaltatilanteiden ilmoituslomake
 • sosiaali- ja terveyshuolto - turvallisuussuunnitelma
 • sosiaali- ja terveyshuolto - ulkoisten ja sisäisten riskien arviointi
 • työhön perehdytys
 • työnopastus
 • palveluille yhteinen koulutusrekisteri

Lue lisää:

www.omavalvontasuunnitelma.eu

www.varautumissuunnitelma.fi/sosiaali-ja-terveydenhuollon-varautumissuunnitelma

www.varautumissuunnitelma.fi/toimintayksikon-tapaamissuunnitelma-ja-ohjeet

Pro Perehdytys -perehdytysjärjestelmä

Pro Perehdytys on sähköisen perehdyttämisen ja työnopastamisen kustannustehokas premium-työkalu, joka sopii kaikille pk-yrityksille, yhdistyksille, kunnille ja seurakunnille. Vanhat perehdytysmateriaalit on useimmiten yksittäisiä tiedostoja tai hiirenkorvilla olevia kansioita ja paperitulosteita, joissa on liian usein puutteellista ja vanhentunutta tietoa.Perehdyttäminen on työnantajan lakisääteinen velvollisuus ja hyvin tehtynä sillä on mahdollista ajaa uusi työntekijä nopeasti ja turvallisesti tuottavaan työhön. Hyvin hoidettu perehdytys on nykyisin myös merkittävä etu rekrytoinnissa ja parantaa organisaation imagoa sekä yleistä työturvallisuutta. Miksi digiperehdytykseen ei siis kannattaisi satsata ja ottaa kaikki teho irti?

Tyypillinen tapa etenkin työnopastuksessa on laittaa uusi/nuori työntekijä ensimmäisinä päivinä vanhemman ja kokeneen työntekijän mukaan seuraamaan kuinka organisaatiossa tehdään töitä. Tämä on tärkeä osa opastusta, mutta sen lisäksi olisi hyvä olla myös työtehtäväkohtainen materiaali itseopiskeluun. Olemassa olevan tiedon tarkistaminen on hyödyllistä myös myöhemmin tai jopa mahdollisessa ongelmatilanteessa.

Perehdytysjärjestelmämme avulla voitte tuottaa materiaalia suomen- ja englanninkielellä. Kirjoitettujen ohjeiden lisäksi premium-lomakkeisiin voidaan lisätä valokuvia, videoita sekä PDF-liitetiedostoja (käyttöohjeita, piirroksia ym.). Pyrimme tekemään yleisimpien työtehtävien valmiita listoja yhdessä asiakkaiden kanssa (kts. esimerkkimallit ominaisuuksien listauksessa). Niiden avulla samalla toimialalla toimivat organisaatiot voivat kehittää yhdessä perehdyttämistä ja työturvallisuutta.

HUOM! Myös vanhojen työntekijöiden uudelleenperehdyttäminen uusiin työtehtäviin tai pitkän poissaolon jälkeen on tehtävä huolellisesti. Työmenetelmät ja -tavat, koneet ja laitteet sekä toimintaympäristöt muuttuvat koko ajan eivätkä vanhat ohjeet välttämättä enää ole ajan tasalla.

Pro Perehdytyksen perusversion ominaisuudet 

 • käyttäjätunnusten ja -oikeuksien hallinta
 • organisaation yksiköiden hakemistopuurakenne
 • sähköiset allekirjoitukset
 • perehdyttämisen suunnittelu ja toteutus
 • työhön perehdytys 
 • onboarding
 • työnopastus 
 • occupational guidance
 • organisaation oma perehdytys 
 • custom onboarding
 • organisaation oma työnopastus
 • custom occupational guidance
 • toimintaohje
 • procedural guidelines
 • työohje
 • occupational guidelines
 • ilmoituslomakkeet
  • aloite / kehitysidea
  • palaute perehdyttämisestä ja työhön opastamisesta
 • työtehtäväkohtaiset työnopastukset (esimerkkimallit)
  • hitsaaja
  • kahvila- ja ravintolatyöntekijä
  • maatalouslomittaja
 • koulutusrekisteri

Tutustu uuteen Pro Perehdytykseen sen omilla verkkosivuilla:

www.perehdytysjarjestelma.fi

Perehdyttämisessä on otettava huomioon monia asioita:

www.tyohonperehdytys.fi

www.tyonopastus.fi

www.tyohonperehdyttaminen.fi

www.tyohonopastaminen.fi

Sähköiset allekirjoitukset

Palveluissamme on jo reilusti yli 450 erilaista lomaketta, joista suuri osa tarvitsee allekirjoituksen, tai allekirjoituksia. Olisimme voineet tehdä sähköisen allekirjoituksen jo kauan sitten, mutta halusimme päättää rauhassa kuinka vahva sen tulisi olla, jotta allekirjoittaminen olisi käytännöllistä ja samalla riittävän turvallista. Ns. vahva allekirjoitus vaatii yleensä tunnistautumista pankkitunnuksilla ja se tekee arkisesta toiminnasta vaikeaa, ellei jopa mahdotonta, koska tunnuksia ei ole monestikaan mukana eikä niitä suositella pidettäväksi esim. lompakossa pankki- ja luottokorttien läheisyydessä. Mobiilivarmennetta ei taas ole kaikilla käytössä ja yksityishenkilöille se on useimmiten maksullinen palvelu, jota työntekijät eivät välttämättä anna työnantajan käyttöön korvauksetta. Lisäksi ulkomaalaisilla työntekijöillä ei todennäköisesti edes ole Suomessa tarvittavia pankkitunnuksia tai em. mobiilivarmennetta. 

Olemme tehneet toimivan kompromissiratkaisun siten, että suosittelemme asiakkaita allekirjoittamaan mm. työsopimukset perinteisesti käsin tulostettuina dokumentteina, koska niistä on hyvä olla samansisältöiset paperiversiot molemmilla osapuolilla. Toisaalta esimerkiksi perehdytysdokumentteihin tai sähköisiin tulityölupiin sopii paljon paremmin riittävän turvallinen sähköinen allekirjoitus, joka helpottaa jokapäiväistä työntekoa etenkin, jos organisaatiossa tehdään paljon lupia tai perehdytetään suuri määrä henkilöstöä. Turvallisen tietoteknisen toteutuksen lisäksi allekirjoitukset edellyttävät allekirjoittajien kirjautumista palveluun omilla henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla. 

Lähes kaikissa lomakepohjissamme on vapaasti valittavissa perinteiset allekirjoitukset viivoineen tai sähköinen versio. Asiakas voi itse päättää ja ohjeistaa henkilöstöään (kts. sähköinen toimintaohje) kumpi on paremmin sopiva ohjeeseen, suunnitelmaan, pöytäkirjaan tai muistioon. Pitkien välimatkojen, tiukan aikataulun tai tätä kirjoitettaessa koronan aiheuttaman tartuntavaaran takia kyseiset asiakirjat on usein kustannustehokkaampaa ja käytännöllisempää allekirjoittaa verkon yli sähköisesti pilvipalvelussa. Jos halutaan pelata varman päälle, niin ensimmäinen allekirjoitus voi olla sähköinen ja virallisempi / arkistoitava kappale asiakirjasta allekirjoitetaan kynällä esim. seuraavassa hallituksen kokouksessa tai kirjepostina.

Kuvakaappauksia palvelusta:

Tässä päästään allekirjoittamaan julkaistu tulityölupa (symboli julkaisupäivämäärän perässä):

 

 Teppo Työnjohtaja on allekirjoittanut sen sisäänkirjautuneena omilla käyttäjätunnuksillaan. Hän voi kutsua tarvittaessa muita allekirjoittajia Pyydä allekirjoituksia -napilla.

 

Tässä allekirjoituksen muuttunut symboli osoittaa, että lupa on jo allekirjoitettu:

ASA-rekisterin ilmoituslomakkeet ja rakennustyömaan kvartsipölyn riskien arviointi

Pro Työturva on vanhin palvelumme, jonka kehitystyö aloitettiin jo kesällä 2016. Pidämme kaikkia palveluita ajan tasalla ja teemme niihin jatkuvasti uusia lomakkeita ja työkaluja. Vuoden alusta voimassa ollut lainsäädäntö edellyttää työnantajilta uusia toimia, dokumentaatiota ja riskien arviointia 22 uuden syöpävaarallisen tekijän / aineen ja niihin liittyvien työmenetelmien osalta. Teimme tätäkin työtä helpottamaan pieniä apuvälineitä ja niitä kehitetään tarpeen mukaan.

Esimerkkejä yleisimmistä syöpävaaraa aiheuttavista aineista:

 • kvartsipöly
 • dieselmoottoreiden pakokaasut
 • formaldehydi
 • ruostumattoman teräksen hitsauksesta ja polttoleikkauksesta syntyvät kaasut
 • kovapuupölyt
 • moottoriöljy
 • tupakansavu

Työnantajan on pidettävä omaa luetteloa työpaikalla käytettävistä ja syöpäsairauden vaaraa aiheuttavista ja perimää vaurioittavista aineista sekä niille altistuvista työntekijöistä. Altistuneet työntekijät on ilmoitettava ASA-rekisteriin takautuvasti kalenterivuosittain.

Listasta on helppo huomata, että uusi lainsäädäntö koskee useita kymmeniä tuhansia yrityksiä eri toimialoilla.

Alla esitellyt lomakkeet julkaistaan Pro Työturvan lisäksi myös Pro Työlupajärjestelmässä, joka on täsmätyökalu isommille rakennustyömaille ja teollisuuden kunnossapitotöihin sekä päätoteuttajalle että heidän aliurakoitsijoille. Näillä työpaikoilla altistutaan paljon mm. dieselkäyttöisten ajoneuvojen ja laitteiden pakokaasuille sekä kvartsipölylle.

Käytännön esimerkki ongelman laajuudesta rakentamisessa

Työ, johon liittyy altistuminen kiteiselle piidioksidipölylle eli kvartsipölylle, luetaan syöpäsairauden vaaraa aiheuttavaksi työmenetelmäksi. Rakentamisen toimialalla kvartsipölyä esiintyy talonrakennustyön lisäksi mm. louhinta-, kivi- ja valimotyössä sekä sementin, laastin, tiilien, betonin sekä muiden savi- ja kivituotteiden valmistuksessa. Talonrakennustyömaalla kvartsipölyä syntyy tyypillisesti purkutöissä sekä materiaalien työstön ja hionnan seurauksena.

Mitä velvollisuuksia työnantajalla on?

Työnantajan on

 • pidettävä omaa luetteloa työpaikalla käytettävistä ja esiintyvistä syöpäsairauden vaaraa aiheuttavista tekijöistä ja perimää vaurioittavista aineista
 • pidettävä luetteloa altistuvista työntekijöistä
 • ilmoitettava altistuneet ASA-rekisteriin takautuvasti kalenterivuosittain.

Työnantajan pitämään luetteloon on merkittävä työosastoittain ja kalenterivuosittain:

 • työnantajaa koskevat tiedot
 • käytetyt ja esiintyvät syöpäsairauden vaaraa aiheuttavat tekijät ja perimää vaurioittavat aineet
 • syöpäsairauden vaaraa aiheuttavaa tai perimää vaurioittava ainetta sisältävät tuotteet ja niiden käyttömäärät vuosittain
 • syöpäsairauden vaaraa aiheuttavan tekijän tai perimää vaurioittavan aineen käyttötapa tai muu sille altistumista aiheuttava syy
 • työntekijöiden altistumisen mitattu määrä, jos tieto on käytettävissä
 • altistuneiden työntekijöiden nimet, henkilötunnukset, ammatit ja altistumistiedon peruste

Työnantaja täyttää vuosittain ASA-lomakkeille samat tiedot, jotka ovat työnantajan pitämässä luettelossa. Ilmoitukset tehdään vain niistä syöpävaarallisista tai perimää vaurioittavista aineista, joille joku työntekijä on altistunut. Ilmoitus tehdään aina, kun työtä tehdään työsopimussuhteessa ja henkilöllä on suomalainen henkilötunnus, myös silloin kun henkilöllä on tilapäinen henkilötunnus.

Lähde: Työterveyslaitos / ASA-rekisteri

Uudet Pro-lomakkeet ja niiden täyttöohjeet

 • ASA-lomake (1/2): Työnantajan tiedot
 • ASA-lomake (2/2): Altistuneet työntekijät

Tupakansavulle altistuneet ilmoitetaan lomakkeilla:

 • ASA-lomake / Ympäristön tupakansavulle altistuneet (1/2): Työnantajan tiedot ja
 • ASA-lomake / Ympäristön tupakansavulle altistuneet (2/2): Altistuneet työntekijät.

Julkaisemme piakkoin myös kvartsipölyyn / syöpäsairauden vaaraa aiheuttaviin töihin suunnitellun riskien arvioinnin, joka työnantajan on lain mukaan tehtävä kirjallisesti.

Kuvakaappauksia palvelusta

Ensimmäisessä kuvassa on kuvattu kuinka luettelot / lomakkeet voidaan tehdä lain mukaisesti työmaittain tai tarvittaessa vieläkin tarkemmin.

 

Lomakkeiden täyttäminen on helppoa. Niiden sisältö on täsmälleen sama kuin Työterveyslaitoksen word-pohjissa. Valmiit dokumentit voi allekirjoittaa tulostettuna ja lähettää perinteisenä kirjepostina tai sähköisesti turvapostina.

 

Lomakkeiden mukana on myös helposti käytettävät täyttöohjeet Ohje-napin takana.

 

Lisätietoa:

https://www.kvartsipoly.fi/

https://www.asa-rekisteri.fi/

https://www.riskienarviointi.com/kvartsipolyn-riskien-arviointi

https://www.rakennusteollisuus.fi/Tietoa-alasta/Tyoturvallisuus/Oppaat-ohjeet-videot/Ohjeet1/polyntorjunta/

https://www.tyosuojelu.fi/-/syopavaaran-torjunta-rakennusalalla-uuden-asetuksen-myota

Yli 25 eri ammatin valmiit työnopastuksen asialistat

Julkaisimme uuden Pro Perehdytys -perehdytysjärjestelmämme, johon olemme nyt lisänneet asiakkaille valmiita työhön opastamisen asialistoja tehtävänimikkeittäin. Useimmat työnantajat tekevät näitä materiaaleja itse (tai opinnäytetöinä) ja niiden tekninen toteutus on useimmiten paperitulosteina kansiossa, jossa ne vanheneva salakavalasti. Myös niiden sisältö voi vaihdella jopa saman organisaation sisällä yllättävän paljon. Silloin on vaarana antaa yksikköä tai osastoa vaihtavalle työntekijälle ristiriitaista tai jopa vaarallista informaatiota. 

Tarjoamme kaikkein yleisimmille työntekijäryhmille / ammateille valmiit asialistat, jotka helpottavat lakisääteisen velvoitteen täyttämistä. Niillä toimialoilla, joissa työntekijöiden vaihtuvuus syystä tai toisesta on suuri, työajan säästö voi olla hyvinkin merkittävä. Samalla kaikki työntekijät tulee varmasti perehdytettyä ja opastettua samalla materiaalilla ja sisällöllä toimipaikasta tai henkilöistä riippumatta. Kaikista opastuslomakkeista on mahdollista valita pelkillä kirjoitetuilla ohjeilla täytettävä versio tai ns. premium-pohja, johon on mahdollista liittää myös valokuvia, videoita ja PDF-liitteitä.

Perehdyttämisessä ja työnopastamisessa on aina parantamisen varaa ja hyvin tehtynä sillä on mahdollista parantaa yllättävän nopeasti tuottavuutta ja työturvallisuutta. Jos teillä on lisäksi laadunhallinta-, ympäristö- tai työturvallisuusjärjestelmä ja tilaajakin vaatii arvioinneissaan hyvää perehdyttämistä, niin suosittelemme vaihtamaan sähköisiin työkaluihin. Opastus on mahdollista suorittaa itseopiskeluna, yhdessä esimiehen kanssa tai ryhmässä.

Olemme pyrkineet kokoamaan kunkin ammatin omat asiat ja otsikot teille valmiiksi mahdollisimman kattavasti. Asiakkaat ja heidän toimintatapansa ovat kuitenkin erilaisia ja siksi olemme lisänneet lomakepohjiin pienen työkalun, jolla vastuuhenkilöt voivat tehdä rajattomasti omia lisäkohtia.

Nyt on helppoa ottaa paljon puhuttu digiloikka tässäkin asiassa ja tehdä perehdytysmateriaalit kustannustehokkaasti nykyaikaiseen pilvipalveluun.

Pro Perehdytyksen tehtävänimikkeet / ammatit ja niiden valmiit työnopastuslistat:

 • Toimistotyöntekijä / Sihteeri
 • Myyjä
 • Myyntineuvottelija / -edustaja
 • Varastotyöntekijä / Rahdinkäsittelijä
 • Kiinteistönhoitaja / -huoltomies
 • Autonkuljettaja / Koneenkuljettaja
 • Siivooja / Siistijä
 • Maataloustyöntekijä / Eläintenhoitaja
 • Maatalouslomittaja
 • Marjanpoimija / Marjatilan kausityöntekijä
 • Puutarha- ja kasvihuonetyöntekijä
 • Opettaja
 • Sairaanhoitaja
 • Lähihoitaja
 • Hitsaaja
 • Koneistaja / CNC-koneistaja
 • Levyseppä-hitsaaja
 • Talonrakentaja / Rakennusmies
 • LVI-asentaja / Putkimies
 • Sähköasentaja
 • Autonasentaja / Automekaanikko
 • Ravintolatyöntekijä / Tarjoilija
 • Kokki / Keittäjä
 • Kahvilatarjoilija / -myyjä
 • Pikaruokaravintolatyöntekijä
 • Elintarviketyöntekijä
 • Leipomotyöntekijä

www.perehdytysjarjestelma.fi

Valmis lomake voi alussa näyttää hitsaajalle tältä. Tämä listaus on ammattikouluttajan kanssa tehty hyvin seikkaperäinen versio. Kunkin otsikon alta ilmestyy niihin liittyviä alakohtia. Myös pääotsikoita on enemmän kuin kuvassa.

Lomake voi olla myös yleiskäyttöinen siten, että eri yksiköille tai ryhmille voidaan tehdä heille räätälöityjä dokumentteja samalla pohjalla mutta eri ohjeilla. Huomioikaa kuvakaappauksen lopussa harmaalla pohjalla asiakkaan omien kohtien lisäämiseen suunniteltu työkalu.

Rakennustyömaan kvartsipölyn ja dieselin pakokaasujen riskien arviointi

Lupasimme pari viikkoa sitten, että julkaisemme piakkoin kvartsipölyn riskien arviointi -lomakkeen. Koostimme siihen käsikirjoitusta mm. Pro Työlupajärjestelmän pölyntorjuntasuunnitelmien eri lomakkeista ja siten sekä suunnitelmat että tämä riskien arviointi kulkevat ”käsi kädessä”.

Ilman tehtävään räätälöityä arviointipohjaa työ voi olla hankalaa ja vastenmielistä, mutta parin kerran jälkeen asiat ja kysymykset alkavat tuntua tutuilta ja kynnys rutiiniarvioinnin tekemiseen madaltuu. Tehtyjä arviointeja voi kopioida, joten aina ei tarvitse lähteä nollatilanteesta. Muistutamme aina kuitenkin asiakkaitamme kopioinnin vaaroista ja huolellisuuden tärkeydestä.

Ennakoimme sen verran myös kovapuupölyjä ja dieselin pakokaasuja, että ne on lisätty jo omiksi kohdikseen. Niiden pohdintaa on hyvä harjoitella samalla, koska asetuksessa säädetyt siirtymäajat ovat loppujen lopuksi melko lyhyet ja ennalta ehkäisevään työhön on mahdollista ryhtyä jo hieman etuajassa.

Kvartsipölyn riskien arviointi asennetaan Pro Työturvaan sekä Pro Työlupajärjestelmään muiden ASA-lomakkeiden mukaan.

Kuvakaappauksia palvelusta

 

Kuvakaappaus arvioinnin lähtötilanteesta.

 

Kvartsipölyn riskien arviointi on vanhalla tutulla lomakepohjalla, joten vanhoille asiakkaillemme työskentely on helppoa. Lomakkeeseen on koottu varsin kattava kysymyspatteristo, joka on kuitenkin hyvin käytännönläheinen rakentamisen ammattilaisille.

 

Lisätietoa kvartsipölystä ja ASA-rekisteristä:

https://www.kvartsipoly.fi/

https://www.asa-rekisteri.fi/

Pro Työlupajärjestelmän uusin versio

Pro Työlupajärjestelmä on palvelu, johon tulee poikkeuksellisen paljon lisälomakkeiden toiveita asiakkailta. Erilaiset pk-urakoitsijat ovat oivaltaneet palvelun käyttökelpoisuuden rakennustyömailla ja teollisuuden kunnossapitotöissä todellisena työkaluna. Juuri kukaan ei käytä kaikkia lomakepohjia, mutta jo pieni osa niistä maksaa lisenssin hinnan takaisin yllättävän nopeasti. Huomatkaa uusi Rakennustyömaan kvartsipölyn, kovapuupölyn ja dieselin pakokaasujen riskien arviointi -lomake. Jo pelkästään sen suunnittelu omaan käyttöön maksaa menetettynä laskutettavana työaikana sievoisen summan. Kyseinen riskien arviointi on tehtävä työnantajan toimesta kirjallisesti niin yrityksen kuin työmaankin osalta.

Palvelua voivat käyttää niin päätoteuttaja kuin aliurakoitsijat sekä myös suunnittelijat ja rakennuttajan edustajat. Lomakkeiden digitaalinen allekirjoitus helpottaa työtä työmaan eri vaiheissa, etenkin näin korona-aikana, kun ei tarvitse olla aina fyysisesti allekirjoittamassa kaikkia dokumentteja. Päätoteuttaja luo esim. valvojalle tai suunnittelijalle omat tunnukset, joilla hän käy signeeraamassa kaikki hänelle kuuluvat asiakirjat. Helpompaa ja nopeampaa kuin niiden skannailu ja sähköpostilla lähettely.

 

Palvelun tämän hetken päivitetyt ominaisuudet / työkalut:

Yleistä

 • Käyttäjätunnusten ja -oikeuksien hallinta
 • ABC - Työlupakäytäntö 
 • Työmaan aloittaminen 
 • Työkalulista
 • Työmaan viikoittainen kunnossapitotarkastus 
 • Työn / työkohteen riskien arviointi
 • Työmaahan perehdyttäminen
 • Työmaapäiväkirja (lyhyt / mobiili)
 • Työmaapäiväkirja (pitkä)
 • Työmaa – Laaturaportti
 • Työmaan itselleluovutuksen pöytäkirja
 • Rakennustyömaan kunnossapitotarkistus (viikkotarkastus)
 • Betonipumppuauton pystytyspöytäkirja
 • Julkisivusaneerauksen laatusuunnitelma
 • LVI - Muistio
 • LVI - Virhe- ja puutelista
 • Koulutusrekisteri

UUTTA!

 • ASA-lomake (1/2): Työnantajan tiedot 
 • ASA-lomake (2/2): Altistuneet työntekijät 
 • ASA-lomake / Ympäristön tupakansavulle altistuneet (1/2): Työnantajan tiedot
 • ASA-lomake / Ympäristön tupakansavulle altistuneet (2/2): Altistuneet työntekijät
 • rakennustyömaan kvartsipölyn, kovapuupölyn ja dieselin pakokaasujen riskien arviointi
 • turvallisuuskävely (safety walk)

Työluvat

 • Yleinen työlupa
 • Tulityölupa 
 • Nostotyölupa 
 • Säiliötyölupa 
 • Trukkilupa 
 • Sähkötyölupa 
 • Räjähdysvaarallisten tilojen työlupa 
 • Alamiehen / taakan kiinnittäjän lupa
 • Torninosturin kuljettajan lupa

Turvallisuussuunnitelmat

 • Työmaan turvallisuussuunnitelma
 • Työn turvallisuussuunnitelma (TTS)
 • Urakoitsijan turvallisuussuunnitelma 
 • Tulityösuunnitelma 
 • Nostotyösuunnitelma 
 • Kaivantotyösuunnitelma 
 • Putoamissuojaussuunnitelma 
 • Purkutyösuunnitelma 
 • Asbestipurkutyön turvallisuussuunnitelma 
 • Elementtien asennussuunnitelma
 • Räjähdys- ja louhintatöiden turvallisuussuunnitelma 
 • Pölyntorjuntasuunnitelma
 • Pölyntorjuntasuunnitelma - Työlajikohtainen
 • Pölyntorjuntasuunnitelma – Tehtäväkohtainen
 • Työmaan kosteudenhallintasuunnitelma
 • Työmaan ympäristösuunnitelma

Tarkistuslistat (soveltuvat riskien arviointiin)

 • Nostotöiden suunnittelu ja huomioitavat turvallisuusasiat 
 • Kaivutöiden suunnittelu ja huomioitavat turvallisuusasiat 
 • Telinetöiden suunnittelu ja huomioitavat turvallisuusasiat 
 • Purkutöiden suunnittelu ja huomioitavat turvallisuusasiat 
 • Henkilönoston suunnittelu ja huomioitavat turvallisuusasiat 
 • Sähkötapaturmavaarallisten töiden suunnittelu ja huomioitavat turvallisuusasiat päätoteuttajan kannalta
 • Putoamisvaarallisten töiden suunnittelu ja huomioitavat turvallisuusasiat
 • Työmaan liikennejärjestelyjen suunnittelu ja huomioitavat turvallisuusasiat
 • Räjäytystöiden suunnittelu ja huomioitavat turvallisuusasiat
 • Asbestipurkutöiden suunnittelu ja huomioitavat turvallisuusasiat
 • Elementtirakentamisen suunnittelu ja huomioitavat turvallisuusasiat
 • Hukkumisvaarallisten töiden suunnittelu ja huomioitavat turvallisuusasiat
 • Nosturin käyttöönottotarkastus 
 • Työvälineen vastaanottotarkastus 
 • Työkoneen vastaanottotarkastus 
 • Nostoapuvälineen käyttöönottotarkastus 
 • Henkilönostimen käyttöönottotarkastus 
 • Henkilönostimen tarkastus 
 • Työtelineen käyttöönotto- ja kunnossapitotarkastus 
 • Betonipumppuauton käyttöönottotarkastus

Poikkeamailmoitukset

 • Aloite / Kehitysidea
 • Häiriötilanteen havaintojen ilmoituslomake
 • Ajoneuvon huoltotyötilaus / vikailmoitus
 • LYTK Havainnot
 • Kuormalavan ilmoituslomake
 • Työvaiheen laatudokumentti

 

Pari esimerkkiä siitä, kuinka hyvin lomakkeet toimivat myös tabletilla tai puhelimella / mobiilisti

 

Lyhyt versio Työmaapäiväkirjasta

Yrityksen turvallisuuskävely (kaksi kaappausta lomakkeen alusta)

 

Lisätietoa Pro Työlupajärjestelmän omilta sivuilta: 

https://www.tyolupakaytanto.fi/

Pro Ilmoituksen dashboard

Pro Ilmoitus on kustannustehokas sähköinen poikkeamienhallintajärjestelmä, joka sisältää monia erilaisia ilmoitus- ja käsittelylomakkeita. Palvelu on suunniteltu kaikille organisaatioille sopivaksi ja siitä on kaksi eri versiota. Ensimmäinen on tarkoitettu päiväkodeille, kouluille ja oppilaitoksille (lähinnä uhka- ja väkivaltatilanteiden ilmoittamiseen) ja toinen julkishallinnon organisaatioille, yhdistyksille sekä pk-yrityksille. Lisäsimme palveluun ns. dashboardin, jonka avulla esim. työturvallisuudesta tai laadunhallinnasta vastaava henkilö pystyy hallinnoimaan helposti kaikkia tehtyjä ilmoituksia koko organisaatiossa. Uuden laajennuksen avulla yrittäjä, toimitusjohtaja ja muut vastuuhenkilöt voivat seurata reaaliaikaisesti kaikkia poikkeamia yhtä aikaa, ja muistuttaa niiden korjaavista toimista vastaavia henkilöitä. Lisäksi dashboardia on helppo hyödyntää myös hallitustyöskentelyssä päätöksenteon tukena.

Ja jos teillä on käytössä jokin muu Pro-palvelu ja sen mukana on poikkeamailmoituksia, niin Pro Ilmoitus raportoi myös niiden tiedot. Pystytte seuraamaan helposti silmäilemällä kaikkien toimipaikkojen erilaisten poikkeamia ja niiden käsittelyn edistymistä.

Ohessa havainnollinen kuvakaappaus dashboardista.

Pro Henkilöstöstä on julkaistu laajempi versio

Pro Henkilöstö on pienemmille organisaatioille suunniteltu henkilöstöhallinnon järjestelmä, johon on koottu hyödyllisiä arkipäivän perustyökaluja niille, joilla ei ole varsinaista henkilöstöpäällikköä / HR-manageria. Olemme tehneet uusia lomakkeita sekä työkaluja ja palvelusta on nyt julkaistu laajempi versio. Uusia lisäominaisuuksia on myös työn alla ja ne liitetään palveluun aikanaan.

Pro Henkilöstön laajemman version lisäominaisuudet:

 • Organisaation oma perehdytys
 • Organisaation oma työnopastus
 • Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma
 • Tasa-arvosuunnitelma
 • Yhdenvertaisuussuunnitelma
 • Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisen arviointi työpaikalla
 • Työntekijän vuosilomatoive

Lomakkeiden lisäksi palveluun tulee uusina toiminnallisuuksina

 • Henkilöön liittyviin lomakkeisiin voi ladata olemassa olevia dokumentteja PDF-formaatissa
 • Henkilörekisteri

HUOM! Olemme lisänneet myös perusversioon kolme uutta lomaketta:

 • Työntekijän vaitiolo- ja salassapitosopimus
 • Suullinen huomautus
 • Palaute perehdyttämisestä ja työhön opastamisesta
 • unohtamatta sähköistä allekirjoitusta

Organisaation kasvaessa myös dokumentaation merkitys kasvaa. Työsuojeluviranomaiset tarkastavat muun muassa yhdenvertaisuussuunnitelman (yli 30 työntekijää), jossa on liian usein puutteita. Itse suunnitelma on melko helppo tehdä hyvällä lomakepohjalla ja käytännöllisillä pienillä ohjeilla.

Lisätietoa Pro Henkilöstö -palvelusta ja henkilöstöhallinnosta:

www.hr-jarjestelma.com

www.henkilostohallinto.com

Isännöitsijöille ja asunto-osakeyhtiöiden hallituksille oma Pro Taloyhtiö -palvelu

Pro Taloyhtiö on isännöintitoimistoille ja pienille taloyhtiöille kehitetty pilvipalvelu, jonka avulla on helppo tehdä asunto-osakeyhtiön pelastussuunnitelma ja sen liitemateriaalit sekä hallinnoida yhtiön muuta dokumentaatiota. Henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja niihin määritellyillä oikeuksilla hallituksen jäsenet, yhtiön osakkaat ja talon asukkaat näkevät heille tärkeät asiakirjat ja tiedot reaaliaikaisesti ajasta ja paikasta riippumatta.

Perinteinen taloyhtiön pelastussuunnitelma voi olla monesti useita vuosia vanha ja huonosti tehty. Se roikkuu tyypillisesti tulostettuna ilmoitustaulun nurkassa paperinarulla ja sen sisältö on liian usein päivittämättä. Pelastussuunnitelman teko on hallituksen vastuulla, mutta sen tekeminen koetaan vaikeaksi ja siitä syystä sen ylläpitäminen tahtoo unohtua vuosien varrella. Pro Taloyhtiön avulla suunnitelma on helppo laittaa kuntoon ja uusin versio on aina tallessa pilvessä kaikille talon asukkaille.

Palvelulla pystyy tekemään paljon muutakin hyödyllistä ja esittelemme sitä mielellämme verkon yli, jos haluatte tutustua siihen paremmin. Isännöitsijät saavat jo perusversion mukana varsin kattavan työkalupakin jokaisen yhtiön asiakirjahallintaan ja lupaamme jatkaa palvelun kehitystyötä palautteen pohjalta. Sähköinen allekirjoitus helpottaa mm. pöytäkirjojen allekirjoitusten metsästämistä ja lisää turvallisuutta vallitsevan häiriötilanteen aikana (korona).

Palvelun ominaisuudet:

Yleistä

 • Käyttäjätunnusten ja -oikeuksien hallinta
 • Sähköinen allekirjoitus
 • Koulutusrekisteri

Isännöitsijän ja hallituksen työkaluja

 • Taloyhtiön pelastussuunnitelma
 • Taloyhtiön riskienarviointi vaarojen tunnistamiseksi
 • Taloyhtiön turvallisuuskävely (tarkistuslista)
 • Suunnitelma väestönsuojan tyhjentämisestä
 • Toimintaohjeet hätätilanteessa
 • Turvallisuushenkilöstö ja yhteystiedot
 • Hallituksen jäsenen suostumus
 • Kutsu hallituksen kokoukseen
 • Hallituksen kokouksen pöytäkirja
 • Hallituksen kokouksen pöytäkirjamalli - Isännöitsijä ja tilinkäyttöoikeus
 • Hallituksen laatima asunto-osakeyhtiön kunnossapitotarveselvitys
 • Taloyhtiön vuosikello
 • Tiedote
 • Huoneiston tarkastuslomake
 • Suostumus luottamustoimeen
 • Yhtiökokouksen pöytäkirja
 • Yhtiökokouskutsu
 • Yhtiökokousvaltakirja
 • Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja

Ilmoituslomakkeet

 • Aloite / kehitysidea
 • Ilmoitus huoneiston kunnossapito- tai muutostöistä
 • Turvallisuushavainto ja Läheltä piti -tilanteet (lyhyt)

Pro Taloyhtiön pelastussuunnitelman sähköinen lomake on selkeä ja opastava. Hallituksen jäsenet voivat tehdä samalla palvelulla omalle taloyhtiölleen hyvän suunnitelman, riskien arvioinnin sekä turvallisuuskävelyn valmiilla tarkistuslistalla.

 

Pro Taloyhtiöön on helppo lisätä myös taloyhtiön tietosuojaan liittyvät dokumentit hankkimalla sen lisäksi Pro Tietosuoja -palvelun.

EU:n tietosuoja-asetus GDPR koskee myös taloyhtiöitä. Pro Tietosuojalla voitte laittaa dokumentaation kuntoon ja kouluttaa koko hallituksen toimimaan asetuksen edellyttämällä tavalla (vuosittain tai tarvittaessa):

Palvelun ominaisuudet:

 • Henkilörekisterin tiedot
 • Tietosuojan perehdytys
 • Tietoturvan perehdytys
 • Tietosuojan riskien arviointi
 • Tietoturvapoikkeaman ilmoituslomake

 

Taloyhtiöihin liittyviä sivustoja:

www.pelastussuunnitelma.info/taloyhtion-pelastussuunnitelma

www.tulityosuunnitelma.com/tulityot-ja-taloyhtiot

www.tietosuoja-asetus.org/taloyhtiot

Palvelua toteuttamassa