Tuotekehityksen hullu vuosi 2020

Esittelemme tällä sivulla vuoden 2020 tuotekehityksen hedelmiä. Tulemme julkaisemaan vielä loppuvuoden aikana useita palveluita ja niihin paljon uusia työkaluja. Voitte seurata niiden lanseerauksia tällä sivulla viikoittain.

Alkuvuonna valmistuneita Pro-palveluita ja niiden tukisivustoja

Pro Työlupajärjestelmä 

 

Teimme alkuvuonna Pro Tulityöstä laajemman version ja sen nimeksi tuli Pro Työlupajärjestelmä. Se on erikoisesti rakennustyömaille ja teollisuuden kunnossapitotöihin suunniteltu palvelu, jonka avulla voi tehdä työlupia, niihin liittyviä turvallisuussuunnitelmia sekä riskien arviointeja. Asiakkaiden pyynnöstä ja ideoimana siihen on lisätty paljon hyödyllisiä lomakkeita pää- tai aliurakoitsijana toimivalle yritykselle.

Tutustu mitä kaikkea sillä voi tehdä ja yllätyt!

www.tyolupakaytanto.fi

www.tyolupakaytanto.fi/tyolupajarjestelma

 

Pro Omavalvonta

Omavalvonta koskee monia organisaatiota ja sen dokumentaatiota on perinteisesti tehty kynällä ja paperilla ja/tai word-/excel-tiedostoilla. Pro Omavalvonnalla voi ylläpitää terveydenhuollon, sosiaalipalveluiden, varhaiskasvatuksen, tietosuojan ja elintarviketurvallisuuden omavalvontasuunnitelmia tietokantapohjaisella järjestelmällä, jossa on mukana paljon muitakin hyödyllisiä lomakkeita ja työkaluja. Palvelusta julkaistaan syksyn aikana laajempi versio, jolla on mahdollista korvata em. vanhanaikaiset paperit ja tiedostot sähköisillä ilmoituslomakkeilla ja nykyaikaisella laiterekisterillä. Mobiilisti tai tietokoneella, kuten haluatte.

Sähköinen omavalvonta on houkutteleva ja turvallinen vaihtoehto vanhanaikaiselle kynä ja paperi -menetelmälle.

www.omavalvonta.eu

www.omavalvontasuunnitelma.eu

 

Pro Vastuullisuus

Yritysvastuun merkitys kasvaa koko ajan ja ensi vuonna monelle pk-yritykselle saattaa tulla yllätyksenä whistleblowing-direktiivi sekä siihen liittyvä kansallinen lainsäädäntö. Yli 50 henkeä työllistävien yritysten on avattava henkilöstölle, asiakkaille ja yhteistyökumppaneille ns. whistleblowing-kanava, jonka kautta kuka tahansa voi tehdä nimettömän ilmoituksen yrityksen toiminnassa havaitsemistaan puutteista tai väärinkäytöksistä. Suosittelemme tutustumaan asiaan jo hyvissä ajoin julkaisemillamme sivustoilla. Uuden lakisääteisen velvoitteen voi ratkaista helposti Pro Vastuullisuudella.

Kaikki vastuullisen pk-yrityksen työkalut samassa palvelussa.

www.vastuullisuus.pro

www.vastuullisuusraportti.com

www.codeofconduct.pro

www.whistleblowing.pro

www.whistleblower.fi

 

Pro Marjatila

Viime kuukausien aikana on uutisoitu eri medioissa marjatilojen kausityöntekijöihin ja koronaviruksen aiheuttamiin matkustusrajoituksiin liittyvistä ongelmista. Marjatilat ovat yksi suurimmista ulkomaalaisten työntekijöiden työllistäjistä Suomessa (n. 16.000 / vuosi) ja marjanpoimijoiden työturvallisuus ja perehdyttäminen on lakisääteisesti työnantajan eli tilojen vastuulla. Useiden kymmenien poimijoiden perehdyttäminen ja työnopastus vie tilalla paljon aikaa ja on kömpelöä perinteisillä menetelmillä ja ”viittomakielellä”. Pro Marjatilan avulla tilan isäntäväki tai esimiehet voivat tehdä sähköisen perehdytysmateriaalin viidellä kielellä valmiilla lomakkeilla ja käsikirjoituksella.

Palvelulla voi tehdä paljon muutakin hyödyllistä, joten siihen kannattaa tutustua palvelun kotisivuilla osoitteessa:

www.promarjatila.fi

 

Pro Maatila

Suomessa on paljon erilaisia maatiloja, jotka poikkeavat marjanviljelyyn erikoistuneista tiloista ja siksi halusimme tehdä heille oma version Pro Marjatilasta. Uusi Pro Maatila -palvelu keskittyy aluksi työturvallisuuteen, mutta siihen on tarkoitus lisätä myös muita toivottuja työkaluja ja lomakepohjia. Meillä on jo asiakkaana viljelijöitä ja heiltä on tullut hyvää palautetta ja ideoita, jonka pohjalta palvelua kehitetään. Maatalous on erittäin tapaturmaherkkä toimiala, koska tiloilla käytetään paljon koneita ja laitteita sekä mm. kemikaaleja. Tilakoon kasvaessa tiloilla on koko ajan enemmän ja enemmän vierasta työvoimaa ja ulkolaisia työntekijöitä.

Parasta tuotekehitystä asiakaspalautteen ja hyvien ideoiden avulla!

www.suomalainenmaatila.fi

 

Pro Varautuminen

Koronapandemia ja vastaavat vakavat häiriötilanteet edellyttävät mm. terveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden toimintayksiköiltä sekä maatiloilta varautumissuunnitelman tekemistä. Kaikkien muidenkin pk-yrityksien, toimialasta riippumatta, kannattaa ylläpitää riittävää varautumisen tasoa yrityksen liiketoiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi. Pro Varautumisen avulla on helppoa arvioida monia erilaisia riskejä ja tehdä valmiilla pohjalla ja ohjeilla hyvä suunnitelma pahemman varalle. Kukaan meistä ei tiedä kuinka kauan Covid-19 kiusaa meitä, puhumattakaan kuinka tilanne kehittyy tulevina kuukausina tai jopa vuosina.

Hyvän varautumissuunnitelman pohdintaan ei kannata tuhlata kallista omaa aikaa, koska olemme tehneet valmiin paketin kohtuulliseen hintaan!

www.varautumissuunnitelma.fi

www.epidemia.pro

www.pandemia.pro

www.finanssikriisi.fi

www.koronaviruscovid-19.fi

 


 

Viikko 32: Uusin palvelumme on nimeltään Pro HSEQ

Pro HSEQ on pilvipalvelu, johon on koottu yhteen ja samaan järjestelmään kattavasti arvioitavia HSEQ-asioita. Se on suunniteltu erityisesti niille pk-yrityksille, jotka haluavat kehittää toimintaansa ja tehdä itsestään luotettavan ja houkuttelevan yhteistyökumppanin. Tilaajien vaatimukset toimittajille/alihankkijoille ovat kasvaneet ja palvelutoimittajilta edellytetään parempaa työturvallisuutta, ympäristöasioiden huomiointia, toiminnan laatua ja yritysvastuuta. Toimittajan on helppo aloittaa oman tilanteen arviointi Pro HSEQ:n valmiilla lomakkeilla. Itsearvioinnin jälkeen toimintaa korjaavien / kehitystoimien tekeminen on luonnollisesti huomattavasti helpompaa.

Katso mitä kaikkea Pro HSEQ:lla voi arvioida, suunnitella ja kehittää:

 • Alihankkijan / toimittajan ympäristövastuullisuus
 • Alihankkijan / toimittajan työturvallisuus
 • Asiakaspalautteet ja niiden käsittely
 • Asiakastyytyväisyys
 • Ensiapuvalmiudet
 • Esimiesten ja henkilöstön työturvallisuuskoulutus
 • Henkilöstön palkitseminen
 • HSEQ - Laatumittarit
 • Johtamis-, toiminta- ja laadunhallintajärjestelmät
 • Johtoryhmätyöskentely 
 • Jätehuolto ja jätteiden lajittelu
 • Kemikaaliturvallisuus
 • Koulutuksen ja osaamisen kehittäminen
 • Lainsäädännön seuraaminen
 • Omavalvonta
 • Paloturvallisuus ja pelastussuunnittelu
 • Poikkeamahallinta - Laatu, ympäristö- ja työturvallisuuspoikkeamat
 • Pätevyydet ja osaaminen
 • Riskienhallinta
 • Tapaturma- ja sairauspoissaolot
 • Tapaturmat ja vaaratilanteet sekä niiden käsittely
 • Tietosuoja ja -turva 
 • Tulityöt
 • Työaikakirjanpito
 • Työhön perehdyttäminen ja opastaminen
 • Työmenetelmät ja teknologiat
 • Työsuojelun yhteistoiminta
 • Työsuojelupäällikkö ja hänen velvollisuudet
 • Työsuojeluvaltuutettu ja toimintaedellytykset
 • Työterveyshuolto
 • Työturvallisuuden järjestelmällinen kehittäminen
 • Työvälineet ja työskentelytilat
 • Vaaralliset työt ja työlupakäytännöt
 • Vakuutusturva
 • Varautuminen häiriötilanteisiin
 • Yhteistyökumppanit
 • Yrityksen henkilöstön ja vastuuhenkilöiden tehtävä- ja vastuualuekuvaukset (HSEQ)
 • Yrityksen strateginen suunnittelu
 • Yrityksen toimintaperiaatteet
 • Yrityksen ympäristövaikutukset ja niiden vähentäminen
 • Yritysvastuu

Löydä hyödyllistä lisätietoa salaperäisestä kirjainyhdistelmästä HSEQ ja kehity alihankkijana / toimittajana:

www.hseq-jarjestelma.fi

www.alihankinta.pro

www.tyoturvallisuuskoulutus.pro

www.hseq-koulutus.fi

Viikko 33: Sähköiset toiminta- ja työohjeet

Olemme kehittäneet uudet toiminta- ja työohjeiden lomakepohjat asiakkaiden toiveiden pohjalta. Nämä helppokäyttöiset työkalut julkaistaan ilman lisäveloitusta olemassa olevaan Pro Laadunhallintaan sekä hetken kuluttua julkaistavaan Pro Perehdytykseen. Ohjeita on mahdollista tehdä laadunhallinta-, toiminta- sekä uuteen perehdytysjärjestelmään eri yksiköille tai tarkemmin rajatuille työntekijä-/henkilöstöryhmille rajattomasti. Lomakkeet toimivat kaikilla yleisimmillä laitteilla ja nykyaikaisilla selaimilla. Käytännössä esimerkiksi huoltomies tai autonkuljettaja voi tarkistaa työnantajan tai päämiehen toimintaohjeet työmaalla tai liikenteessä omalla puhelimella tai tabletilla. Ohjeen sisältö voi koostua tarpeen mukaan kirjoitetuista ohjeista, valokuvista, videoista sekä PDF-liitteistä. Käyttömahdollisuuksia hyville ohjeille on varmasti kaikilla toimialoilla vaikka kuinka paljon (mm. elintarviketeollisuus, rakentaminen, puhtaanapito, teollisuuden kunnossapito, kiinteistöhuolto, maatalous, sosiaali- ja terveydenhuolto)

Esimerkki työnjohdon tekemästä toimintaohjeesta kuorman asianmukaisesta sijoittamisesta peräkärryyn:

 

www.laadunhallintajarjestelma.fi

www.toimintajarjestelma.com

Viikko 34: Pro Riskienhallinnan dashboard

Pro Riskienhallinta on todennäköisesti markkinoiden laajin ja kustannustehokkain sähköinen riskienhallintatyökalu, joka pitää sisällään yli 15 eri riskilajia ja noin 90 erilaista tarkistuslistaa, joissa on yli 2 500 arvioitavaa kysymystä tai asiaa. Palvelu on suunniteltu kaikille organisaatioille sopivaksi ja siinä on mukana myös 12 englanninkielistä listaa. Kehitämme kaikkia palveluita tasapuolisesti ja nyt julkaistaan riskienhallinnasta vastaavalle henkilölle ns. dashboard, jonka avulla hän pystyy silmäilemään helposti kaikkia yksiköitä ja eri arviointien valmiusastetta. Jos toimipaikkoja on paljon ja arviointeja yhtä aikaa työn alla useita, niiden seuraaminen voi muodostua hankalaksi. Uuden laajennuksen avulla yrittäjä, toimitusjohtaja tai laatu-/riskipäällikkö voi seurata reaaliaikaisesti kaikkia yhtä aikaa ja muistuttaa keskeneräisistä arvioinneista niiden vastuuhenkilöitä määräpäivän lähestyessä. Lisäksi dashboardia on helppo hyödyntää myös hallitustyöskentelyssä riskienhallinnan ja päätöksenteon tukena.

Jos teillä on käytössä jo jokin muu Pro-palvelu ja sen mukana tulee riskien arviointeja, Pro Riskienhallinta näyttää myös niiden tiedot. Pystytte seuraamaan helposti mm. kaikkien toimipaikkojen tai osastojen työturvallisuuden riskien arviointien edistymistä (Pro Työturva).

Ohessa havainnollisia kuvakaappauksia. Ottakaa reippaasti yhteyttä, jos olette kiinnostuneita kuulemaan lisää tai haluatte nähdä demon.

 

www.riskienhallinta.org

www.riskienarviointi.com

Viikko 35: Pro Omavalvonnan uudet omavalvontasuunnitelmalomakkeet

Olemme päivittäneet Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelman uusimman version palveluumme (Valvira 9/2020). Vanhoja word-dokumenttien sisältöjä on helppoa hyödyntää soveltuvin osin uutta suunnitelmaa tehtäessä.

Myös Tietoturvan ja tietosuojan omavalvontasuunnitelma on uudistettu uusimpaan versioon (THL 2/2020). Omavalvontasuunnitelman mallipohja tukee erityisesti yksityisiä pieniä sote-palveluntuottajia tietoturvallisuuden ja tietosuojan suunnittelussa. Palveluntuottaja pystyy mallipohjan avulla huomioimaan ja suunnittelemaan olennaiset tietosuojan, tietoturvallisuuden ja tietojärjestelmien käytön asiat. 

Julkaisemme lisäksi Varhaiskasvatuksen omavalvontasuunnitelman uuden, heille suunnitellun lomakepohjan heti sen valmistuttua.

Hyvä omavalvontasuunnitelma on olennainen osa erinomaista perehdytysmateriaalia yhdessä riskien arviointien, kattavan pelastussuunnitelman ja varautumissuunnitelman kanssa. Muun muassa koronaviruksen aiheuttaman häiriötilanteen aikana suunnitelmia on tarkistettava vallitsevan tilanteen mukaan ja koko henkilöstöä koulutettava viranomaisten ohjeiden mukaisesti.

Pro Omavalvonta -pilvipalvelun ominaisuuksia

Perusversio

 • käyttäjätunnusten ja -oikeuksien hallinta
 • organisaation yksiköiden hakemistopuurakenne
 • yksityisen terveydenhuollon omavalvontasuunnitelma
 • sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma
 • varhaiskasvatuksen omavalvontasuunnitelma (tulossa)
 • elintarviketurvallisuuden omavalvontasuunnitelma
 • tietosuojan omavalvontasuunnitelma
 • lääkehoitosuunnitelma
 • lääkehoidon riskien arviointi
 • potilasturvallisuussuunnitelma
 • potilasturvallisuussuunnitelman riskien arviointi
 • terveydenhuollon laitteiden riskien arviointi (laki)
 • työturvallisuuden vaaratilanteiden ja läheltä piti -tilanteiden ilmoittaminen
 • ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus
 • potilaan tai läheisen palaute
 • tietoturvapoikkeaman ilmoituslomake
 • organisaation yleinen uhka- ja väkivaltatilanteiden ilmoituslomake
 • sosiaali- ja terveyshuolto - turvallisuussuunnitelma
 • sosiaali- ja terveyshuolto - ulkoisten ja sisäisten riskien arviointi
 • työhön perehdytys
 • työnopastus
 • palveluille yhteinen koulutusrekisteri

Lue lisää:

www.omavalvontasuunnitelma.eu

www.varautumissuunnitelma.fi/sosiaali-ja-terveydenhuollon-varautumissuunnitelma

www.varautumissuunnitelma.fi/toimintayksikon-tapaamissuunnitelma-ja-ohjeet

Viikko 36: Pro Perehdytys -perehdytysjärjestelmä

Pro Perehdytys on sähköisen perehdyttämisen ja työnopastamisen kustannustehokas premium-työkalu, joka sopii kaikille pk-yrityksille, yhdistyksille, kunnille ja seurakunnille. Vanhat perehdytysmateriaalit on useimmiten yksittäisiä tiedostoja tai hiirenkorvilla olevia kansioita ja paperitulosteita, joissa on liian usein puutteellista ja vanhentunutta tietoa.Perehdyttäminen on työnantajan lakisääteinen velvollisuus ja hyvin tehtynä sillä on mahdollista ajaa uusi työntekijä nopeasti ja turvallisesti tuottavaan työhön. Hyvin hoidettu perehdytys on nykyisin myös merkittävä etu rekrytoinnissa ja parantaa organisaation imagoa sekä yleistä työturvallisuutta. Miksi digiperehdytykseen ei siis kannattaisi satsata ja ottaa kaikki teho irti?

Tyypillinen tapa etenkin työnopastuksessa on laittaa uusi/nuori työntekijä ensimmäisinä päivinä vanhemman ja kokeneen työntekijän mukaan seuraamaan kuinka organisaatiossa tehdään töitä. Tämä on tärkeä osa opastusta, mutta sen lisäksi olisi hyvä olla myös työtehtäväkohtainen materiaali itseopiskeluun. Olemassa olevan tiedon tarkistaminen on hyödyllistä myös myöhemmin tai jopa mahdollisessa ongelmatilanteessa.

Perehdytysjärjestelmämme avulla voitte tuottaa materiaalia suomen- ja englanninkielellä. Kirjoitettujen ohjeiden lisäksi premium-lomakkeisiin voidaan lisätä valokuvia, videoita sekä PDF-liitetiedostoja (käyttöohjeita, piirroksia ym.). Pyrimme tekemään yleisimpien työtehtävien valmiita listoja yhdessä asiakkaiden kanssa (kts. esimerkkimallit ominaisuuksien listauksessa). Niiden avulla samalla toimialalla toimivat organisaatiot voivat kehittää yhdessä perehdyttämistä ja työturvallisuutta.

HUOM! Myös vanhojen työntekijöiden uudelleenperehdyttäminen uusiin työtehtäviin tai pitkän poissaolon jälkeen on tehtävä huolellisesti. Työmenetelmät ja -tavat, koneet ja laitteet sekä toimintaympäristöt muuttuvat koko ajan eivätkä vanhat ohjeet välttämättä enää ole ajan tasalla.

Pro Perehdytyksen perusversion ominaisuudet 

 • käyttäjätunnusten ja -oikeuksien hallinta
 • organisaation yksiköiden hakemistopuurakenne
 • sähköiset allekirjoitukset
 • perehdyttämisen suunnittelu ja toteutus
 • työhön perehdytys 
 • onboarding
 • työnopastus 
 • occupational guidance
 • organisaation oma perehdytys 
 • custom onboarding
 • organisaation oma työnopastus
 • custom occupational guidance
 • toimintaohje
 • procedural guidelines
 • työohje
 • occupational guidelines
 • ilmoituslomakkeet
  • aloite / kehitysidea
  • palaute perehdyttämisestä ja työhön opastamisesta
 • työtehtäväkohtaiset työnopastukset (esimerkkimallit)
  • hitsaaja
  • kahvila- ja ravintolatyöntekijä
  • maatalouslomittaja
 • koulutusrekisteri

Tutustu uuteen Pro Perehdytykseen sen omilla verkkosivuilla:

www.perehdytysjarjestelma.fi

Perehdyttämisessä on otettava huomioon monia asioita:

www.tyohonperehdytys.fi

www.tyonopastus.fi

www.tyohonperehdyttaminen.fi

www.tyohonopastaminen.fi

Viikko 37: Sähköiset allekirjoitukset

Palveluissamme on jo reilusti yli 450 erilaista lomaketta, joista suuri osa tarvitsee allekirjoituksen, tai allekirjoituksia. Olisimme voineet tehdä sähköisen allekirjoituksen jo kauan sitten, mutta halusimme päättää rauhassa kuinka vahva sen tulisi olla, jotta allekirjoittaminen olisi käytännöllistä ja samalla riittävän turvallista. Ns. vahva allekirjoitus vaatii yleensä tunnistautumista pankkitunnuksilla ja se tekee arkisesta toiminnasta vaikeaa, ellei jopa mahdotonta, koska tunnuksia ei ole monestikaan mukana eikä niitä suositella pidettäväksi esim. lompakossa pankki- ja luottokorttien läheisyydessä. Mobiilivarmennetta ei taas ole kaikilla käytössä ja yksityishenkilöille se on useimmiten maksullinen palvelu, jota työntekijät eivät välttämättä anna työnantajan käyttöön korvauksetta. Lisäksi ulkomaalaisilla työntekijöillä ei todennäköisesti edes ole Suomessa tarvittavia pankkitunnuksia tai em. mobiilivarmennetta. 

Olemme tehneet toimivan kompromissiratkaisun siten, että suosittelemme asiakkaita allekirjoittamaan mm. työsopimukset perinteisesti käsin tulostettuina dokumentteina, koska niistä on hyvä olla samansisältöiset paperiversiot molemmilla osapuolilla. Toisaalta esimerkiksi perehdytysdokumentteihin tai sähköisiin tulityölupiin sopii paljon paremmin riittävän turvallinen sähköinen allekirjoitus, joka helpottaa jokapäiväistä työntekoa etenkin, jos organisaatiossa tehdään paljon lupia tai perehdytetään suuri määrä henkilöstöä. Turvallisen tietoteknisen toteutuksen lisäksi allekirjoitukset edellyttävät allekirjoittajien kirjautumista palveluun omilla henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla. 

Lähes kaikissa lomakepohjissamme on vapaasti valittavissa perinteiset allekirjoitukset viivoineen tai sähköinen versio. Asiakas voi itse päättää ja ohjeistaa henkilöstöään (kts. sähköinen toimintaohje / viikko 33) kumpi on paremmin sopiva ohjeeseen, suunnitelmaan, pöytäkirjaan tai muistioon. Pitkien välimatkojen, tiukan aikataulun tai tätä kirjoitettaessa koronan aiheuttaman tartuntavaaran takia kyseiset asiakirjat on usein kustannustehokkaampaa ja käytännöllisempää allekirjoittaa verkon yli sähköisesti pilvipalvelussa. Jos halutaan pelata varman päälle, niin ensimmäinen allekirjoitus voi olla sähköinen ja virallisempi / arkistoitava kappale asiakirjasta allekirjoitetaan kynällä esim. seuraavassa hallituksen kokouksessa tai kirjepostina.

Kuvakaappauksia palvelusta:

Tässä päästään allekirjoittamaan julkaistu tulityölupa (symboli julkaisupäivämäärän perässä):

 

 Teppo Työnjohtaja on allekirjoittanut sen sisäänkirjautuneena omilla käyttäjätunnuksillaan. Hän voi kutsua tarvittaessa muita allekirjoittajia Pyydä allekirjoituksia -napilla.

 

Tässä allekirjoituksen muuttunut symboli osoittaa, että lupa on jo allekirjoitettu:

Palvelua toteuttamassa