Mitä johtamisjärjestelmällä tarkoitetaan?

Johtamisjärjestelmä tarkoittaa kaikkia niitä yrityksen toimintoja, joilla varmistetaan johtamisen järjestelmällisyys ja vaikuttavuus. Näitä ovat esimerkiksi yrityksen strategian suunnittelu, tavoitteiden asettaminen, toimintasuunnitelmien laatiminen ja tulosten seuranta ja mittaaminen. Laajemmin ajateltuna johtamisjärjestelmä kattaa kaikki toiminnot, joilla varmistetaan, että yritys pystyy tuottamaan vaatimusten mukaisia tuotteita ja palveluita. Tällöin voidaan puhua myös laatujärjestelmästä, laadunhallintajärjestelmästä tai toimintajärjestelmästä. Kaikkia näitä termejä käytetäänkin myös synonyymeinä.

Yrityksestä ja sen tavoitteista riippuu, millaiseksi yrityksen johtamisjärjestelmä muotoutuu. Otetaanko siihen mukaan esimerkiksi ympäristö- ja vastuullisuusnäkökohdat, työturvallisuus, tietosuoja ja -turva, ja henkilöstön hyvinvointi.

Liiketoimintaa ohjaavat periaatteet ja arvot, joten niiden tulee johtaa myös johtamisjärjestelmän rakentamista. Esim. jos yritykselle henkilöstön hyvinvointi on tärkeä asia, tulee sille asettaa myös tavoitteita ja mittareita ja määriteltävä, miten niihin pääsemistä seurataan. Tai jos ympäristö on tärkeä asia, niin sitten siihen liittyvät tavoitteet ja toimintaperiaatteet.

Käsitetäänpä johtamisjärjestelmä sitten johtamiseen liittyviä toimintoja koskevaksi tai laajemmin yrityksen laadun ja toimintojen hallinnan järjestelmäksi, toteutuu hyvässä johtamisjärjestelmässä aina muutama periaate. Näitä ovat mm. asiakaskeskeisyys, ihmisten osallistuminen, jatkuva parantaminen ja näyttöön perustuva päätöksenteko

Riskienhallinta on keskeinen asia minkä tahansa organisaation johtamisessa.

Nämä periaatteet ovat pohjana myös ISO 9001 -standardille, joka auttaa yritystä rakentamaan toimivan johtamisjärjestelmän. ISO 9001 on maailman käytetyin standardi, joka soveltuu minkä tahansa yrityksen johtamisen kehittämiseen.

Ota yhteyttä

Kiinnostuitko? Heräsikö lisäkysymyksiä? Kerromme mielellämme lisää - jätä yhteystietosi alla olevalla lomakkeella, niin palaamme tuota pikaa asiaan!

Palvelua toteuttamassa