Pro-sivustot

Tietosuoja

Olemme koostaneet alla oleville sivustoille punnittua tietoa tietosuojaan liittyvistä aihealueista.

Tietosuoja-asetus

Uusi tietosuoja-asetus koskettaa lähes jokaista yritystä. Euroopan unionin yleinen henkilötietoja koskeva tietosuoja-asetus tuli voimaan toukokuussa 2016. Kaksi vuotta kestänyt siirtymäaika umpeutui 25.5.2018, ja sen jälkeen sitä ryhdyttiin soveltamaan täysimääräisesti.

https://www.tietosuoja-asetus.org/

Tietoturva

Ajantasaiset laitteet ja ohjelmistot eivät riitä, vaan tietoturvasta on tehtävä tapa toimia

https://www.tietoturva.pro/

Tietosuojaloukkaus

Tietosuojaloukkaus on tapahtuma, jossa henkilötietoja tuhoutuu, häviää, muuttuu, niitä luovutetaan luvattomasti tai niihin pääsee käsiksi asiaton taho.

https://www.tietosuojaloukkaus.fi/

Tietoturvaloukkaus

Tietoturvaloukkaus ei suinkaan aina kohdistu henkilötietoihin. Tyypillisiä tietoturvaloukkauksen muotoja ovat esimerkiksi tietomurto, palvelunestohyökkäys ja haittaohjelmat.

https://www.tietoturvaloukkaus.fi/

Tietosuojavastaava

Toukokuussa 2018 voimaan tuleva EU:n tietosuoja-asetus laajentaa tietosuojavastaavien ammattikuntaa.

https://www.protietosuojavastaava.fi/

Poikkeamailmoitus

Tietoturvapoikkeama on aina vakava asia, ja siitä ilmoittaminen on ehdottoman tärkeää. Poikkeama voi todellisuudessa olla esimerkiksi haittaohjelma tai palvelunestohyökkäys, joka pahimmillaan lamauttaa koko organisaation toiminnan.

https://www.poikkeamailmoitus.fi/

 

Työturvallisuus

Olemme koostaneet alla oleville sivustoille punnittua tietoa työturvallisuuteen liittyvistä aihealueista.

Kemikaaliluettelo

Kemikaaliluettelo on oleellinen osa työpaikan ja työntekijöiden turvallisuutta. Kemikaaliluettelo tarvitaan, jotta kemiallisten aineiden aiheuttamat riskit tunnistetaan ja niiden oikea käyttö ja suojautuminen ymmärretään.
https://www.kemikaaliluettelo.fi/

Riskien arviointi

Hyvin tehty riskien arviointi on työnantajan tehtävä, jonka avulla on mahdollista vähentää vaaroja ja riskejä sekä niistä aiheutuvia tapaturmia ja sairaspoissaoloja. Säästettyjen sairaspäivien ja niihin liittyvien muiden kustannusten ja ylimääräisen työn pienenemisellä voi olla merkittävä rooli liiketoiminnan tehostamisessa.
https://www.riskienarviointi.com/

Työterveyshuollon kilpailuttaminen ja järjestäminen

Työterveyshuollon järjestäminen on pakollista kaikille työnantajille ja yrityksille, joilla on työsopimussuhteessa olevia työntekijöitä tai jotka ovat muutoin velvollisia noudattamaan työturvallisuuslakia.
https://www.tyoterveyshuolto.com/

Työsuojelun toimintaohjelma

Työsuojelun toimintaohjelma on dokumentti, jonka iskusanoja ovat turvallisuus, terveellisyys ja työkyky. Ohjelmalla edistetään näitä asioita ja lisäksi kartoitetaan työolojen kehittämistarpeita. Työsuojelun toimintaohjelman linjauksista päättää työnantaja. 
https://www.tyosuojeluntoimintaohjelma.fi/

Pelastussuunnitelma

Yrityksen pelastussuunnitelma sekoitetaan usein kiinteistön pelastussuunnitelmaan. Nämä kaksi eivät voi korvata toisiaan, mutta ne voidaan yhdistää yhdeksi yrityksen pelastussuunnitelmaksi. Tällöin voidaankin jo puhua yrityksen turvallisuussuunnitelmasta. 
https://www.pelastussuunnitelma.info/

Työsuojelupäällikkö

Hyvä työsuojelupäällikkö tuntee työympäristön ja työntekijät. Hänen kunnianhimonsa on vastata työyhteisön turvallisuudesta, vaikka hän ei lain velvoittamana kantaisikaan siitä oikeudellista vastuuta.

https://www.tyosuojelupaallikko.com/

Työhön perehdytys

Hyvä rekrytointi voi mennä pahasti pieleen jo alusta pitäen, jos uuden työntekijän työhön perehdytys jää tekemättä tai se tehdään ”vasemmalla kädellä”.

https://www.tyohonperehdytys.fi/

Työhön opastaminen

Uuden työntekijän opastaminen työhön on prosessi, joka liittyy oleellisesti työhön perehdyttämiseen. Työnopastuksessa mennään kuitenkin itse asiaan, sorvin ääreen, työn tekemiseen.

https://www.tyonopastus.fi/

Turvallisuusilmoitus

Hyvä työympäristö on turvallinen ja tuottava. Tapaturmat eivät tapahdu sattumalta, vaan niiden takana on aina erilaisia syitä, joihin voidaan puuttua.

https://www.turvallisuusilmoitus.com/

Työsuojeluvaltuutettu

Työsuojeluvaltuutettu edustaa työpaikan työntekijöitä työsuojelun yhteistoiminnassa. Hän toimii tiiviissä yhteistyössä esimiesten, työsuojelupäällikön, luottamusmiesten, työterveyshuollon ja muun henkilöstön kanssa.

https://www.tyosuojeluvaltuutettu.com/

Työsuojelutarkastus

Työsuojelutarkastus ei ole vain valvontaa, vaan myös keino kehittää työoloja.

https://www.tyosuojelutarkastus.fi/

Työsuojelu

Tietoa työsuojelusta Suomessa.

https://www.tyosuojelu.org/

Työsuojelutarkastaja

Työsuojelutarkastaja kuvaa vaaran paikkoja myös lomamatkoillaan.

https://www.tyosuojelutarkastaja.fi/

Koulutusrekisteri

Koulutusrekisterin avulla voidaan hallinnoida erilaisia virallisia, epävirallisia, omia ja yhteistyökumppaneiden/viranomaisten koulutuksia, kortteja, lupia sekä pätevyyksiä. Yrityksen työturvallisuudesta ja henkilöstöhallinnosta vastaaville koulutusrekisteri mahdollistaa tihemmänkin lupakortti- ja pätevyysviidakon hallinnoinnin vaivattomasti yhden palvelun avulla. 

https://www.koulutusrekisteri.net

 

 

Henkilöstöhallinto

Olemme koostaneet alla oleville sivustoille punnittua tietoa henkilöstöhallintoon liittyvistä aihealueista.

Työsopimus

Perustietoa työsopimuksesta

https://www.tyosopimus.eu/

Henkilöstöhallinto

Henkilöstöhallinto on voimavarojen hallinnointia.

https://www.henkilostohallinto.com/

HR-järjestelmä

Digitaalinen henkilöstöjohtamisjärjestelmä säästää todistetusti aikaa ja rahaa samalla kun se helpottaa tiedonkulkua organisaatiossa.

https://www.hr-jarjestelma.com/

Henkilöstöpäällikkö

Millainen on hyvä henkilöstöjohtaja tai -päällikkö? Entä mitä yritys tai organisaatio hyötyvät hyvästä henkilöstöjohtamisesta?

https://www.henkilostopaallikko.fi/

Rekrytointi

Onnistunut rekrytointi voi tuoda yritykselle rahaa, mainetta ja kunniaa, huono puolestaan voi ajaa varsinkin pienyrityksen kuilun partaalle.

https://www.rekrytointi.info/

Ota yhteyttä

Kiinnostuitko? Heräsikö lisäkysymyksiä? Kerromme mielellämme lisää - jätä yhteystietosi alla olevalla lomakkeella, niin palaamme tuota pikaa asiaan!

Palvelua toteuttamassa