Yhteystiedot

Pro PK-Pilvipalvelut

Hannu Hirvonen
Syvälahdentie 13
83460 HARINJÄRVI

GSM 050 63 882

Pro Ilmoitus -järjestelmän kehityshanke

Etelä-Savon ELY-keskus on myöntänyt Pro Pilvipalveluille hankesuunnitelman mukaisen rahoituksen Pro Ilmoitus- ja siihen liittyvän Pro Laadunhallinta -palveluiden kehittämiseen.

Hanke on saanut Euroopan aluekehitysrahaston tukea ja sen merkitys on ollut ratkaiseva hankkeen toteutumiselle.

  

Palvelua toteuttamassa